Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Praha 3

Studenti čtou a píší noviny: Praha

Gymnázium Na Pražačce - Stanislava Bílá

Jaké je právo státu, který si z nějakého určitého důvodu říká „velmoc“, zasahovat do vnitřních problémů jiných států? Pokud si všimneme, že náš soused špatně vychovává, či snad týrá svoje děti, máme právo napochodovat si do jeho domu a dát mu nějakým způsobem „za vyučenou“? V tomto případě je jistě adekvátnějším řešením obrátit se na sociálku. V rovině států si těžko dovedu představit, že by Amerika, například jako bombardér Srbska v případě konfliktu s Albánci, měla nějaké právo. Máme tu dvě roviny pohledu: Můžeme vtrhnout do cizího státu se zbraněmi a snažit se urovnat spory, o kterých možná ani nic nevíme, nebo prodiskutovat vše s ostatními státy a domluvit se na možném řešení, a to na možnosti míchat nebo nemíchat se do věcí. Ano, žijeme ve světě, který by měl mít sociální úroveň, a neměli bychom přihlížet násilí probíhajícímu v jiných státech. Ale přeci jenom, pokud se nějaká velmoc chystá zasáhnout, měla by se nejdříve obeznámit s poměry v dané zemi, protože celou věc vidí zvenčí, a vrhnout se do cizích sporů chce také porozumět jim. Navíc, dle mého názoru, v případě pomoci ze strany USA jiným státům nejde ani v nejmenším o nějaké humanitární důvody. Uvědomme si existenci ložisek ropy a zemního plynu v oblasti Kuvajtu a Iráku, kam se Američané, jakožto světoví zachránci a likvidátoři sporů, vrhli bez zjevných seriózních důvodů, aniž by s tím měli něco společného, a začali „pomáhat“. Zasahují snad méně vlivné státy do záležitostí velmocí? Proč by měly, že? A proč by to tedy mělo být i naopak? Není snad snaha velmocí angažovat se do problémů jiných států jen snahou dosáhnout ještě většího vlivu, moci ve světě a zisku?

9.12.2013 v 10:23 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 56 | Diskuse

Studenti čtou a píší noviny: Praha

Gymnázium Na Pražačce - Marianna Majerová

Ctění kultur. Pokud vyrazíme do ciziny – ať už daleko za oceán, nebo do sousední země – určitě zde potkáme spoustu lidí, kteří se od nás více či méně (ale přeci jen) liší. Čím dále nás kroky zavedou, tím častěji se v mysli nebo rozhovorech s ostatními setkáváme s otázkou, zda bychom měli jejich zvyk respektovat, ne-li rovnou praktikovat. A někteří ho jednoduše přehlížejí a chovají se zde „jako doma“.

9.12.2013 v 10:22 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 34 | Diskuse

Studenti čtou a píší noviny: Praha

Gymnázium Na Pražačce - Lucie Nováková

Globální morálka. Je možné docílit globální morálky? Rozdíly chápání světa, lidského života aj. mezi zeměmi s křesťanskou minulostí a zeměmi s minulostí a současností islámskou jsou nepřehlédnutelné a nepomíjitelné. Přestože jsme jako lidstvo dospěli již do 21. století a cestou sem prošli mnoha válkami, boji a spory ať už v soukromém, lokálním, nebo globálním měřítku, stále nejsme příliš poučeni. Každý jednotlivec bez ohledu na to, v jaké kultuře byl vychován, má přeci vlastní rozum, jemu vlastní charakter a je schopen nezávisle myslet. Jak moc nás opravdu může ovlivnit prostředí? Dle mého názoru je lidstvo schopno najít společnou řeč i přes mnohé odlišnosti.

9.12.2013 v 10:21 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 23 | Diskuse

Studenti čtou a píší noviny: Praha

Gymnázium Na Pražačce - Natálie Kolihová

3. globální morálka. Pojem globální morálka je dle mého názoru velice choulostivý a komplikovaný. Na jednu stranu dokáže každý z nás rozeznat dobro od zla, ale to je dáno tím, že pocházíme ze stejného kulturně náboženského prostředí. Na druhou stranu to, co my společně vnímáme jako dobré nebo zlé, může například islamista vidět zcela opačně.

9.12.2013 v 10:20 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 22 | Diskuse

Studenti čtou a píší noviny: Praha

Gymnázium Na Pražačce - Barbora Kalačová

ŽÍT JE NĚKDY LEHČÍ NEŽ SI MYSLÍME, STAČÍ JENOM CHTÍT. „Nejdřív napočítej do deseti a až potom mluv! “ tuhle větu slýchám až moc často, kdyby si jí opakovalo více lidí a řídilo by se jí alespoň někdy, bylo by na světě o něco klidněji.

9.12.2013 v 10:20 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 25 | Diskuse

Studenti čtou a píší noviny: Praha

Gymnázium Na Pražačce - Julie Hřebenová

Kultury jiných národů a vzájemná tolerance . Ve světě je spousta různých druhů kultur, většinou jsou ovlivněny náboženstvím. Některé kultury jsou opravdu velice odlišné od jiných a už odedávna se v různých zemích uplatňují pro nás mnohdy nepochopitelné společenské zvyky. Např.: obřízka v afrických zemích je dosti častá, nebo takzvaný lotosový květ v Číně. Mladým dívkám tam svazují chodidla do maličkých botiček, které sundávají jen zřídka. Po čase se jim zpřelámou některé kosti a chůze je pro ně zcela nemožná. Hlavně, že mají roztomilou nožičku.

9.12.2013 v 10:19 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 30 | Diskuse

Studenti čtou a píší noviny: Praha

Gymnázium Na Pražačce - Jonatán Muller

Problematika střetu kultur většinou rozděluje lidi na dvě skupiny. Jedna říká, že společnost by měla respektovat ostatní kultury, ať už jenom v rámci tolerance, nebo i k vzájemnému poučení. Vždyť každá kultura má něco do sebe, a pokud si budeme osvojovat jen to nejlepší od našich sousedů, naše společnost se nemůže než zlepšovat.

9.12.2013 v 10:18 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 19 | Diskuse

Studenti čtou a píší noviny: Praha

Gymnázium Na Pražačce - Kristina Jínová

Ctíme jiné kultury: Do jaké míry máme ctít kulturní, náboženské a společenské zvyky jiných národů? Máme se snažit přizpůsobit když žijeme jinde, a požadovat od jiných, aby se přizpůsobili našim pravidlům , když žijí u nás?

9.12.2013 v 10:17 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 50 | Diskuse

Studenti čtou a píší noviny: Praha

Gymnázium Na Pražačce - Eliška Laňková

Měli bychom ctít cizí kulturu a přizpůsobovat se jí, náboženství a společenským zvykům? Na světě je nesčetné množství kultur, náboženství a společenských zvyků. Mnohé z nich jsou pro nás nepochopitelné, pro ostatní národy jsou možná zcela nepochopitelné ty naše. Mnozí lidé si však myslí, že kultury a zvyky jiných národů a kontinentů se nás netýkají, tudíž se jimi nemusíme řídit a nemusíme je ani respektovat.

9.12.2013 v 10:17 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 34 | Diskuse

Studenti čtou a píší noviny: Praha

Gymnázium Na Pražačce - Pavlína Bílá

Ctíme jiné kultury. Běžně se setkáváme s tím, že ve své rodné zemi narazíme na cizince. Pokud pochází z Evropy, nejsou kulturní rozdíly mezi ním a námi příliš znát, problém ale nastává, pokud se dotyčný přistěhoval například z muslimského státu, země vývojově zaostalé, země s výrazně odlišným politickým režimem a podobně. Přehlédněme jazykovou bariéru a pojďme se podívat, jak takovou situaci zvládnout.

9.12.2013 v 10:16 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 32 | Diskuse

Studenti čtou a píší noviny: Praha

Bankovní akademie - Jaroslav Škvrna

Globální policie. Mají velmoci jako Čína, Rusko, USA a Německo vůbec zasahovat do krizí, které se dějí v Asii?

4.12.2013 v 18:51 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 27 | Diskuse

Studenti čtou a píší noviny: Praha

Bankovní akademie - Eliška Raubová

Motivace ke studiu. Každý z nás má nějaké cíle, touhy, priority a hodnoty. Často už v mateřské škole děti vědí, čím by v dospělosti chtěly být. Jejich vysněné povolání je však důležité brát s rezervou. Jak vyrůstáme, jsou naše cíle uvědomělejší a dochází nám, že je potřeba pro ně něco udělat, aby byly dosažitelné. Chceme, abychom v dospělosti měli nějaké uplatnění jak ve společnosti, tak v práci. Za tímto ale stojí jisté vzdělání. Mohlo by se tedy zdát, že motivací ke studiu je potřeba uplatnit se, zařadit se do společnosti co nejlépe. Důvodů, proč studovat, je ale přeci více ...

4.12.2013 v 18:50 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 25 | Diskuse

Studenti čtou a píší noviny: Praha

Bankovní akademie - KATEŘINA PLŠKOVÁ

Může Amerika hájit lidská práva?Spojené státy americké představují pro většinu světovou velmoc s vlivnou vládou nebo také zemi svobody a splněných snů.

4.12.2013 v 18:49 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 50 | Diskuse

Studenti čtou a píší noviny: Praha

Bankovní akademie - Veronika Kulíšková

Funkce OSN. Jak by se vám líbilo, kdyby vám někdo říkal, co máte dělat, jak se máte rozhodovat či myslet? Na druhou stranu, jak byste se asi cítili, kdyby vám každý ubližoval, utlačoval vás a nikdo by neřekl ani slovo proti? A proto se domnívám, že funkce OSN je důležitá, i přes všechny sporné body dělá to, co nikdo jiný – celosvětově se zastává bezbranných lidí tam, kde panuje bezpráví.

4.12.2013 v 18:48 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 38 | Diskuse

Studenti čtou a píší noviny: Praha

VOŠ a SOŠ uměleckoprůmyslová - Vojtěch Hanyš

Jaká by škola měla být, aby Vás bavila? Škola by mi neměla být ústavem, do kterého chodím, protože si to ode mě žádá společnost, protože chci dostat dobré známky a najít si dobrou práci, nebo protože zkrátka musím. Škola by pro mě měla být místem, kam chci chodit, protože chci získávat vědomosti a protože by mě škola měla bavit.

28.11.2013 v 0:11 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 56 | Diskuse

Studenti čtou a píší noviny: Praha

VOŠ a SOŠ uměleckoprůmyslová - Viktor Janoušek

Moje budoucnost. Zamyšlení nad mou budoucností bude v mém případě trochu těžké, možná trochu proto, že jsem student prvního ročníku a také proto, že se stále ve svém zaměření pořád hledám. Nemám rád když se mě někdo, ať už z blízké rodiny, nebo jen kamarád zeptá: Kam půjdeš po této škole?

28.11.2013 v 0:10 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 23 | Diskuse

Studenti čtou a píší noviny: Praha

VOŠ a SOŠ uměleckoprůmyslová - Veronika Vacková

Měla by dávat škola při vzdělávání studentů přednost spíše konkrétní praxi nebo raději všeobecné teorii? Za čtrnáct let co chodím do školy, jsem se nespočetněkrát musela připravit na nějaký test. Někdy to byly dvě stránky, jindy dvacet. Občas jsem se deset stránek naučila rychleji než dvě. Jedním z důvodu byl bezesporu ten, že mě dané téma zajímalo a bavilo.

28.11.2013 v 0:10 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 33 | Diskuse

Studenti čtou a píší noviny: Praha

VOŠ a SOŠ uměleckoprůmyslová - Vendula Parezová

2.5 Je po Vaši budoucnost vhodnější studovat tak dlouho,dokud to jde, nebo raději co nejdříve budovat kariéru a nastartovat profesní růst?

28.11.2013 v 0:09 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 50 | Diskuse

Studenti čtou a píší noviny: Praha

VOŠ a SOŠ uměleckoprůmyslová - Trushina Natalia

Má být učitel autoritou? Má být kamarádem nebo velitelem? Já studují ráda. Nové vědomosti, zajímavostí z různých oboru, domácí i školní práce - to všechno mě baví. Ale pouze když to dává smysl.

28.11.2013 v 0:08 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 19 | Diskuse

Studenti čtou a píší noviny: Praha

VOŠ a SOŠ uměleckoprůmyslová - Tomáš Kubín

Studium by mělo patřit k těm nejcennějším věcem, které může člověk za svůj život získat . A proto si myslím, že bychom k němu neměli přistupovat jako k povinnosti, ale spíše jako k daru. Měli bychom si také uvědomit, že právě studium nás bude po zbytek života živit, protože vše, co budeme kdy dělat jsme se museli někdy naučit. Nikdo z nás se , bohužel , nenarodil s takovými schopnostmi a znalostmi, aby mohl rovnou začít pracovat.

28.11.2013 v 0:07 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 17 | Diskuse


Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.